Hartelijk welkom bij Kinderspeelboerderij ’T Bukske te Valkenburg.

Ons Bukske-team wenst u een mooi bezoek aan onze boerderij! Omdat we graag willen dat het een probleemloze dag wordt, willen we u graag op een paar belangrijke regels wijzen. Door het betreden van de locatie verklaart u zich akkoord met de volgende huisregels.

 1. Spelen gebeurt op eigen risico.
 2. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte eet- en drinkwaren te nuttigen tijdens het verblijf bij ‘T Bukske.
 3. Bukske vof is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel die tijdens het verblijf is ontstaan, tevens voor verlies van, of schade aan meegebrachte goederen, vervoersmiddelen, kleding of schoeisel.
 4. Binnen is geheel rookvrij, we hebben buiten het terras tussen beide loodsen 1 rookplek ingericht. Op de rest van de terrassen geldt een rookverbod.
 5. Kinderen spelen op sokken en met bedekt bovenlichaam.
 6. Helaas, omdat de kinderen op sokken spelen en we zelf meerdere dieren hebben is het niet toegestaan om honden mee te nemen naar ‘T Bukske.
 7. Kinderen dienen altijd onder begeleiding van een volwassene of 18 + begeleider ‘T Bukske in Valkenburg te bezoeken. Kinderen zonder begeleiding worden direct verzocht ‘T Bukske te verlaten.
 8. ‘T Bukske behoudt zich het recht voor om personen de toegang te weigeren of te ontzeggen zonder dat er aanspraak op vergoeding of terugbetaling van het entreegeld kan worden gedaan.
 9. ‘T Bukske behoudt zich het recht voor om openingsdagen en/of –tijden op ieder moment, zonder opgaaf van reden te wijzigen.
 10. Het is voor iedereen verboden zich buiten openingstijden op het terrein op te houden.
 11. Bezoekers parkeren op de daarvoor aangegeven parkeerplaatsen kosteloos. Wij zijn uitdrukkelijk NIET aansprakelijk voor welke schade aan voertuigen dan ook, dat betekent: parkeren op ons terrein is volkomen voor eigen risico! Let u er s.v.p. op tijdens uw bezoek ramen en deuren goed af te sluiten en geen waardevolle zaken zichtbaar in de auto achter te laten. Ook dieren mag u niet in de auto achterlaten. Onze parkeerplaatsen mogen uitsluitend tijdens de openingstijden van ’T Bukske en door ‘T Bukske-bezoekers gebruikt worden.
 12. Iedere bezoeker die het park binnenkomt verklaart zich nadrukkelijk bereid om vrijwillig mee te werken aan een eventuele controle door een medewerker van ‘T Bukske. Daarbij moeten de aanwijzingen van de medewerker worden opgevolgd. Bij ontbrekende medewerking wordt de bezoeker de toegang ontzegd. Voor de veiligheid van de bezoekers moet op aanwijzing van een medewerker de inhoud van tassen en andere voorwerpen getoond worden. Bezoekers die daarin niet toestemmen mag de entree geweigerd worden.
 13. Alle attracties / speeltoestellen worden op eigen risico gebruikt. Kinderwagens en bolderkarren mogen niet dicht bij speeltoestellen worden neergezet. Alle speeltoestellen zoals springkussens, schommels, wippen ... zijn voor personen tot max 60 kg toegestaan! Van alle bezoekers wordt verwacht, dat ze zich correct gedragen. Het verstoren van de openbare orde, fout gedrag, het storen van andere bezoekers of de parkorganisatie, verbaal of lichamelijk geweld, leiden onmiddellijk tot verwijdering van het park en het doen van aangifte.
 14. Ouders of begeleiders zijn verantwoordelijk voor door hun kinderen veroorzaakte schade.